در صورتیکه بعد از خرید پکیج رژیم از آن ناراضی بودید می توانید جهت مرجوع نمودن و دریافت وجه ، در ساعات اداری با شماره مطب تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند

٠٢١٢٢٧٠٧٩٥٨ – ٠٢١٢٢٧٣٥٧٣١